Over ons

De vrijwilligers die werken voor de stichting Hoop Op Toekomst zijn allemaal mensen die zelf met vallen en opstaan geleerd hebben het leven te leven. Daarom willen zij met hart en ziel, vanuit hun eigen levenservaring te putten om anderen bij te staan en te helpen. Ze hebben ervaren hoe goed het kan doen als je tijdelijk kunt rekenen op ondersteuning van anderen, wanneer je dat nodig hebt. De vrijwilligers ondersteunen op praktische wijze bij het werken aan de doelstellingen van Hoop Op Toekomst. Het zijn mensen met hele verschillende achtergronden, zoals: verpleegkundigen, leerkrachten, gezinsbegeleiders, pedagogiekstudenten, huismoeders, ict-ers. Wij gaan ervan uit dat ieder met zijn eigen persoonlijkheid en levenservaring in een situatie iets kan betekenen voor zijn naaste medemens. Daarvoor hoef je niet een bepaalde achtergrond te hebben, maar wel de juiste instelling. Onze visie is dat het ondersteunen bij een hulpvraag niet alleen deze persoon of personen iets oplevert, maar ook de vrijwilliger zelf. Ook wij als vrijwilligers leren van alle mensen die wij ontmoeten in de verschillende situaties, als we mogen delen in de ervaring van deze mensen.

We hebben inmiddels mogen ervaren, dat in de gezinnen die we begeleiden er op termijn ook gezinsleden opstaan om eigen hun bijdrage te leveren. Mensen die geholpen zijn en die we dan kunnen inzetten als vrijwilliger in andere gezinnen. Dat zien we graag: zij zijn zelf immers ervaringsdeskundigen! Het is onze overtuiging dat mensen door hun eigen ervaring in te zetten, om anderen op weg te helpen, hun leven zin kunnen geven. Het komt ook voor dat jongeren uit deze gezinnen ons meehelpen wanneer we praktische klussen moeten aanpakken, zoals het ophalen of verhuizen van meubels of huisraad. Dit komt hun eigenwaarde ten goede.

Stichting Hoop op Toekomst wordt in de praktijk geleid door twee vrijwillige coördinatoren, namelijk: Vivian Kreutz en Judith Krasznai

 

De stichting heeft een vrijwillig bestuur, met de volgende samenstelling:

Voorzitter:                       Deken Th. van Galen 

Co-voorzitter:                   Dominee van Es

Secretaris:                       Sylvia Kortis

Penningmeester:             Susanne  van Kroonenburgh-Seelen

 

Copyright © 2015. Stichting Hoop Op Toekomst.