Doel

   Samen optrekken                                       Samen zijn                                 Samen leren                                       Samen leven                                   Samen werken                                                                   Samen praten                               Samen doen                                     Samen groeien                               Samen bouwen

 

De coördinatoren lopen mee in ieder gezin om te kijken welke vrijwilliger(s) passen in het gezin, om structuur en doelen op te stellen, om luisterend oor te zijn en om wegwijs te maken in het vinden van allerlei instanties. Bij ieder gezin kijken we wat nodig is en wat als nodig wordt ervaren, zowel immateriële als materiële hulp. We willen als vrijwilligers op basis van gelijkwaardigheid samen op weg gaan met het gezin. Daarnaast trekken we ook samen met de kinderen op, zodat ze leren omgaan met 'normale' gezinssituaties. Zo leren zij spelenderwijs structuur aan te brengen, aan te pakken en samen te werken. Er bestaat een mogelijkheid voor de jeugd uit de gezinnen om samen te komen met leeftijdsgenoten. Hier worden thema's van het leven besproken, zodat ze aan de hand van deze bijeenkomsten leren hoe ze met bepaalde situaties kunnen omgaan. Het doel is om op die manier kwetsbare medemensen weerbaarder te maken, zodat zij zelfstandig, en voor zover haalbaar binnen hun mogelijkheden, kunnen deelnemen aan de samenleving.

De stichting zal, waar mogelijk, nauw samenwerken met sociaal-maatschappelijke en kerkelijke organisaties in de gemeente Heerlen. Daarnaast proberen we bruggen te bouwen tussen verschillende partijen zoals kind-gezin, ouders onderling, school, en evt. andere instanties. We nemen deel aan ronde tafel gesprekken op school, met huisarts, met wijkteam en met nieuw te vormen teams zoals de gemeente vanaf 1 januari 2015 uitvoert: 1 gezin- 1 aanpak-1 regisseur.

Met onze bijdrage hopen we het welzijn en het welbevinden  te verhogen en de weerbaarheid te vergroten. We proberen het samenwerken te stimuleren om zo een positieve impuls te geven binnen het gezin, waardoor de eigenwaarde toeneemt. Wat wij hopen te helpen veranderen binnen het gezin heeft gevolgen voor de rest van samenleving. Maar bovenal kan het positieve gevolgen hebben voor de volgende generatie. Wie zijn leven een andere wending weet te geven, kan daarmee een verschil maken voor zijn kinderen.

 

Copyright © 2015. Stichting Hoop Op Toekomst.